Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenlik Politikası

Exengaz ürün, hizmet ve faaliyetleriyle her gün ülkemizin dört bir yanında yaşayan milyonlarca insana dokunmaktadır. Çalışanlarımız, müşterilerimiz, komşularımız ve ziyaretçilerimiz Exengaz markasına güvenerek yıllardır hizmetlerimizden yararlanmaktadır. Bu güveni sağlamak ve korumak, bizim en önemli sorumluluğumuzdur.

Kuruluşumuzun tüm bölümlerinde görünür liderliğimizle, sürdürülebilir kalite, çevre, sağlık ve güvenlik temelli bir kültür oluşturacağız. Bu nedenle, tüm faaliyetlerimizde sürekli iyileştirme tutkusu ile detaylara titizlikle dikkat edeceğiz.

İlkelerimiz;

 • Kendimizin, meslektaşlarımızın, müşterilerimizin ve her ne iş olursa olsun birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızın sağlığından ve güvenliğinden asla taviz vermeyeceğiz.
 • Exengaz için çalışan herkes, görünür liderlikten ve kişisel sorumluluklarını yerine getirmekten sorumludur.
 • Bizim için çalışan herkes, herhangi bir faaliyetin güvensiz olduğuna veya "Hayat Kurtarma Kuralı"nın ihlal edildiğine inanıyorsa, çalışmayı durdurup durumu bildirecektir.
 • Yürürlükteki tüm yerel, yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygun şekilde çalışacağız.
 • Sağlık ve güvenlik ilkelerimizi her zaman her davranışımıza eksiksiz olarak yansıtacağız.

Vizyonumuz;

 • SIFIR kaza ve meslek hastalığı,
 • Doğal çevreyi korumak, tüm iş süreçlerinde çevresel kirlenmeyi ve karbon ayak izimizi azaltmak,
 • Bizim için çalışan herkese emniyetli, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamak,
 • Müşteri beklentilerini karşılayan veya aşan ürün ve hizmetleri yüksek kalite, emniyet ve çevre sorumluluğunda sunmak,
 • Yaptığımız her işte ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği gözetmek

Taahhütlerimiz;

 • Performansımızı sürekli geliştireceğiz ve özellikle değişim zamanlarında işimizin sağlık, emniyet, çevre ve kalite risklerini aktif bir şekilde yöneteceğiz.
 • Özellikle ağır yaralanma veya ölümcül potansiyeli olan olaylara odaklanarak, kazaların, ramak kala olayların ve mesleki hastalıkların kök nedenlerini ortadan kaldırmak için sürdürülebilir değişiklikler uygulayacağız.
 • Tesislerimizi, sağlıklı, güvenli, emniyetli, verimli ve çevreye duyarlı bir şekilde tasarlayacak, inşa edecek ve işleteceğiz.
 • Kaza ve ramak kala olayları önlemek için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacağız.
 • Sorumluluk alarak sağlık, güvenlik, çevre ve kalite amaç ve hedef performanslarımızı takip edeceğiz.
 • Politikamıza uyumu aktif bir şekilde teşvik etmek ve uygulamak için iş ortaklarımız ve sektörel kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışacağız.
 • Açık iletişimi teşvik edecek, sağlık, güvenlik, kalite ve çevre bilgisini tüm paydaşlarımızla paylaşacağız.
 • Tüm yasal düzenlemelere, sektör ve şirket şartlarına uyum sağlayacağız.
 • Bu politikanın yerine getirilmesi için yeterli kaynak, eğitim ve ekipman sağlayacağız.
 • Sağlık, emniyet, çevre ve kalite ile ilgili planlamalarda, kaza ve ramak kala olay kök neden analizlerinde çalışanlarımıza danışacak ve katılımlarını sağlayacağız.
 • Herkesin bu politika ile ilgili sorumluluklarının farkında olmasını sağlayacağız.
 • Çalışanların olayları, kazaları, ramak kala olayları, tehlikeleri, riskleri ve iyileştirme fırsatlarını raporlarken hesap sorulmaktan korunmasını, proses yaklaşımını, risk temelli ve yenilikçi düşünmenin kullanımını teşvik edeceğiz.
 • Entegre yönetim sistemine katkı sağlayacak kişilerin işe alınmasını, yönlendirilmesini ve desteklenmesini sağlayacağız.
 • ‘Müşteri memnuniyetinin artırılması’ odağının sürdürülmesini sağlayacağız.
 • Tüm paydaşlarımız için değer yaratacak sürdülebilirlik ve yenilikçiliği destekleyecek, teknolojik imkanları göz önünde bulunduracağız.
 • Bu politika ve stratejilerimiz çerçevesinde üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğiz.