Otogaz Nedir?

Otomobillerin yakıt tüketimi, çevre kaygıları ve tasarruf bilinci gibi nedenlerle üreticilerin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle sürdürülen arayışlar otomotiv sektörünü çevreci bir yakıt olan LPG ile buluşturmuş ve sonuçta üretici ve kullanıcıları maksimum ölçüde memnun eden bir çözüm olarak Otogaz alternatifine ulaşılmıştır. Otogaz başlangıçta Avrupa'da çok yaygın olarak kullanılmıştır. Son yıllarda Türkiye pazarında da aranılır hale gelmiştir.

Otogaz, 3,3 milyon ton tüketimle; Türkiye'deki LPG pazarının yaklaşık %80'ini oluşturmaktadır. Günümüz itibariyle Türkiye otogaz pazarının 4,7 milyon araçtan oluştuğu tahmin ediliyor. 84 firmanın yer aldığı pazarda, otogaz istasyonu sayısı yaklaşık 10.841'dir. Türkiye otogaz istasyonu sayısı açısından dünyada birinci sırada gelmektedir.

LPG'nin Avrupa ve dünyadaki tüketimine bakıldığında, dünyada ve Avrupa'da 1. sırada yer almaktadır. LPG pazarının hızlı gelişiminin en önemli nedeni olarak dünyanın küresel ısınmasında etkili olan sera gazı salımında otogaz LPG'nin benzine göre çok daha düşük emisyonlara sahip olması gösterilebilir. Teknik olarak doğru yapılmış bir dönüşümle, otogazlı bir araç CO2 salımında havayı benzinli bir araca göre %9 daha az kirletiyor. Otogazın, motor açısından karbon birikintisi oluşturmaması bu durumu güçlendiriyor.

Otomotiv yakıtı olarak kullanılan LPG'ye ilişkin kalite standardı EN 589'dur. Bu standarda, Avrupa Birliği Ülkeleri tarafından uyulması zorunludur. Standart, araç motoruna ve çevreye zararlı bazı bileşenlerin belirlenen seviyelerin altında tutulmasını zorunlu kılmaktadır. Sürekli gelişen benzin kalitesine ve motor teknolojilerine paralel olarak EN 589 standardı da sürekli olarak geliştirilmekte ve uyulması gereken kuralların sınırları giderek daraltılmaktadır. Mart 1996'da TS EN 589+A1 olarak Türkçe'ye çevrilmiştir, 2005 yılında ise Ocak 2006'dan sonra geçerli olmak üzere zorunlu standart olarak yayınlanmıştır.

LPG'nin avantajları, aracınız ister enjektörlü ister karbüratörlü sistemle çalışsın, sadece yakıt tasarrufu sağlamakla sınırlı kalmaz. Ayrıca; hava kirliliğini en aza indirger, aracınızın performansını optimum düzeyde tutar, asit ve karbon atığı bırakmadığı için motor yağının ömrünü uzatır ve aracınızın gürültüsüz çalışmasını sağlar.