Büyük Kazaları Önleme Politikamız

Büyük bir kazaya yol açabilecek faaliyetlerimizi tanımladığımızı, bu tür kazaların önlenmesine yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizi, insan ve çevre için yüksek seviyede güvenlik önlemlerinin alınarak gerekli kaynakların sağlandığını ve aşağıdaki hususları içeren güvenlik yönetim sistemini kurup sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz:

  • Organizasyonun tüm seviyelerinde, büyük kaza risklerinin yönetimine ilişkin personelin; görev ve sorumluluklarının tanımlanarak yetkinliklerinin belirlenmesi ve bu yetkinliklere göre belirlenen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda gerekli eğitimleri aldıracağız.
  • Olağan ve olağan dışı operasyonlardan kaynaklanabilecek büyük kaza riskleri; ulusal ve uluslararası kabul görmüş yöntemlerle değerlendirip, periyodik olarak gözden geçireceğiz.
  • Büyük Kaza Önleme Politikamızın hedefine ulaşması için Güvenlik Yönetim Sistemimizi de kapsayan Entegre Yönetim Sistemimizdeki başarı hedeflerimizi sürekli izleyeceğiz, değerlendireceğiz, raporlayacağız ve çıkarımlarımızı yaygınlaştıracağız.
  • Operasyonlarımızı emniyetli ve güvenli yapabilmemiz için, periyodik kontrol, bakım, onarım ve geçici durdurmaları da kapsayan işletme prosedürleri ve çalışma metotlarını geliştirmeye devam edeceğiz.
  • Mevcut veya yeni kuracağımız tesislerimizde; organizasyonumuzun, prosesimizin, kapasitemizin değişmesi durumunda gerekli tasarım ve iş planlarını etkili bir değişim yönetimiyle takip edeceğiz.
  • Sistematik yaklaşımla belirlenmiş tehlikelere ve kazalara karşı hazırlanan acil durum planlarını güncel tutup; büyük kaza senaryoları ve tatbikatlarıyla denetleyip, gözden geçirerek tüm çalışanlarımızı hazır tutacağız.

Kamunun Bilgilendirilmesi Yıldırım Petrol Diyarbakır Dolum Tesisi