İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Biz Exengazlılar olarak; sağlığımızı korumayı, işimizin devamlılığını ve toplumun güvenini sağlamayı, yasal mevzuata ve SHV Güvenlik Prosedürlerine uymayı, emniyetli, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı kendimize görev kabul ettik.

Önce Emniyet ve İş Güvenliği” ilkesine uyarak İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeyi, tehlikeli durum ve hareketleri önceden tespit edip sorumluluklarımız çerçevesinde tüm iş sağlığı ve güvenliği şartlarını karşılayarak riskleri ortadan kaldırmayı,

iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi ve tüm Exengaz çalışanlarının bu politikaya uyması için gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt ederiz.