Gaz Kokusu Duyarsanız

 • Gaz kaçağının diğer mahallere yayılmaması için iç kapıları kapatın.
 • Elektrikli hiçbir cihazla oynamayın. Gaz kaçağı oluşan mahalin dışındaki ana sigortayı kapatın.
 • Ocak, şofben pilot alevi gibi etrafta olan açık alevleri kapatın.
 • Kıvılcım çıkartıcı hareketlerden kaçının. Sert hareketler yapmayın.
 • Gaz kaçağının bulunduğu mahalin kapı ve pencerelerini açık havaya açarak ortamı havalandırın.
 • Gaz kaçağını acil olarak 444 3936 numaralı tüketici danışma hattımıza bildirin.
 • LPG tüpünü aldığınız yetkili bayiyi çağırın.
 • Yere çöken LPG'yi hava sirkülasyonu ve süpürerek açık havaya atın.
 • Uzun tüpse vanasını, şişman tüpse dedantörünü kapatıp, tüpü dedantörden ayırarak, gazın devamlı çıkmasını önleyin, tüpünüzü hemen açık havaya çıkartın.
 • LPG'yi solumaktan kaçının. LPG'nin uzun süre solunması baş ağrısı veya baş dönmesi gibi belirtiler yapabilir. Havadan ağır olan LPG boğucu olabilir.
 • LPG'yle çalışan şofbenlerinizi, ortamdaki oksijeni azaltıp havasızlıktan ölüme sebebiyet verebileceği için bacaya bağlamadan kullanmayın. LPG ile çalışan katalitik sobalarınızı, havalandırılan odalarda kullanın.
 • Herhangi bir nedenle LPG'den etkilenme belirtileri gösteren kişiyi hemen o mekandan dışarı çıkarıp, en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırın.
 • Sıvı LPG kaçakları cilt ve göze temas ederse, soğuk yanıklarına neden olabilir. LPG'yi kesinlikle gözünüze, cildinize temas ettirmeyin. Böyle durumlarda derhal doktora veya en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.